15
okt

7 tips för att slipa artikeln

Många företag inser fördelarna med att kontinuerligt publicera matnyttiga artiklar på sin hemsida och i sociala medier. Det är bra för SEO, stärker kundrelationer och ett sätt att få nya leads. Här kommer sju tips på hur du gör en artikel som utmärker sig och lockar kunder.

1. Skapa en intresseväckande rubrik

Rubrikens jobb är att sälja in artikeln hos läsaren. Det gäller att få läsaren nyfiken. För att göra det behöver rubriken redogöra artikelns innehåll, var tydlig och relevant. Den behöver fånga kundens uppmärksamhet, se gärna till att rubriken har en glimt i ögat eller någonting som får den att sticka ut. Låt bli överskrifter, dvs. att endast ha ett ord som rubrik.

 

2. Gör ingressen lockande

Ingressen är artikelns första stycke och inledande del, den ska sammanfatta texten och väcka läsarens intresse. Ingressen ska vara relativt kort, den ska lyfta fram artikelns innehåll och få läsaren att vilja läsa klart. Ingressen är inte själva inledningen utan har i uppgift att berätta det viktigaste i artikeln för att locka till vidare läsning. Ingressen svarar ofta på frågor kring artikelns innehåll, så som vem, vad, hur, varför?

 

3. Kom till kritan

Bli inte långdragen, kundens tid är dyrbar och du får inte tappa deras intresse. Se till att komma till sak fort, var tydlig med vad artikeln ger för nytta och gör inte texten längre än nödvändigt.

 

4. Strukturera upp

Se till att artikeln har struktur redan från start och att den följer en röd tråd. Det blir lättare för läsaren att följa med i texten och se hela sammanhanget. Det underlättar även din skrivprocess om du från början vet vad och hur du ska skriva texten.

 

5. Använd underrubriker

Om artikeln är längre kan du använda dig av underrubriker, det hjälper artikeln att rulla på. Det gör att långa texter blir mer lättlästa och med spännande underrubriker håller du kvar kundens intresse att fortsätta läsa.

 

6. Se över språket

Tänk på hur du formulerar och stavar. Rena språkfel, så som felstavningar och grammatiska fel, kan leda till syftfel men det solkar även ner varumärket. Det som publiceras på webben är en del av företagets ansikte utåt. Om inte språket håller kvalitet får kunden ett sämre intryck och företaget brister i trovärdighet.

 

7. Avsluta med en korr

När artikeln går mot sitt slut gäller det att avrunda. Ett knep är att koppla tillbaka till rubriken på ett fyndigt sätt. Du kan även knyta ihop artikeln genom att avsluta med en rad som refererar till inledningen av brödtexten. Eller kanske en retorisk fråga?

Relaterade artiklar (efter tagg)

   
kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm