Av Kasselring & Co fick vi bistå med vår copyomsorg till Stockholms läns landstings kampanj med syfte att minska överförskrivningen av antibiotika. Ett uppdrag som fortsatte två år i rad och använts även i andra landsting.

kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm