TNG initierade ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen som gick ut på att utbilda ett antal kvinnor i java-programmering. Kvinnorna var till största del nyanlända. Några av dessa kommer sedan att anställas av TNG för att hyras ut till företag som behöver den kompetensen. Vi producerade en film om projektet där vi intervjuade TNG:s Sara Scheef och några av deltagarna vid ett besök under en lektion.

 

 

kontakt
E-post
hej@copyfabriken.se
Telefon
070-539 26 62
Adress
Brantingsgatan 41, 115 35 Stockholm